Die verlede is ‘n vreemde plek – dis anders daar en hulle doen dinge anders daar.

(Erkenning: I P Hartley)

Inleiding

Vergeet van alles waarvan jy weet. Vergeet van hoe huise lyk, hoe etes gemaak word, hoe klere gewas word, hoe ‘n toilet lyk. Vergeet van die bestaande paaie in ons land, vergeet van vinnig reis van een punt na die ander. Vergeet van al die maniere waarop ons oor afstand met mekaar praat. Vergeet dat Johannesburg daar is – dis maar net kaal veld. Vergeet van skole en hospitale. Vergeet maar van al die dinge wat jou lewe nou vul en dink terug aan hoe dit moes gewees het in die tyd waarvan jy hier gaan lees.

Hierdie mense was doodgewone mense. Hoe meer mens van hulle te wete gekom het, hoe meer doodgewoon het hulle geraak. Baie van hulle was arm. Baie was nie geleerd nie en in die vroeër jare was sommige van hulle ongeletterd. So hier en daar kom iets voor wat miskien in hulle tyd ‘n skande was of eers later met terugwerkende krag as ‘n skande beskou kon word.

Oor baie van hulle is daar net basiese feite beskikbaar. Daaruit kan iets van hul lewensloop afgelei word. Van hul menswees is daar min wat uit die verlede herroep kan word. Watter soort mense hulle was, hulle opvattings, hulle vreugde en smart, hulle smake en voorkeure asook hulle geite is die vergetelheid in.

Inligting oor hulle is hoofsaaklik uit amptelike bronne en kerkrekords bekom. Die amptelike bronne gee nie juis ‘n skets van watter soort mense hulle was nie. Daar sal wel rekords wees van botsings met die owerheid of gereg, maar nie oor wat hulle goed en reg gedoen het nie. So hier en daar is iets oor hulle geskryf.

Met die verloop van die navorsing oor hulle en die skryf van die stories, het mens begin geheg raak aan hierdie mense. Sommer so vanself het die goue draad van verbondenheid aan kerke sy loop gekry en het die storie ‘n verhaal van doodgewone Christene geword.

‘n Aansienlik verkorte weergawe van hierdie dokument is uitgegee as ‘n private publikasie slegs vir Roelf en Sarie se nageslag se gebruik.

Daar is ‘n groot groep toegewyde familienavorsers wat steeds meer en meer inligting met ywer ontsluit. Namate hulle vorder, sal daar meer inligting beskikbaar raak. Ek het ‘n besondere waardering vir die hulp wat ‘n mens op so baie maniere van hierdie navorsers kry.

‘n Antwoord op een vraag roep weer die volgende vraag op in hierdie soort navorsing, so al asof die hond sy eie stert jaag. Iewers moet mens ophou, anders word stories nie vertel nie. Die stories is nie volledig nie. Daar is moontlik nog baie inligting beskikbaar oor die betrokke mense waarvan nie in hierdie stories vertel word nie. Die verder vertel aan sommige of al die stories moet iemand anders weer as taak neem indien iemand sou belangstel om dit te doen.

Roelf du Preez

2013

Inhoud

(a.)

Diagram van die voorouers van Roelf en Sarie du Preez

(b.)

Aanknopingspunte

(1.)

Oorsig oor Roelf en Sarie se voorouers in Suid-Afrika

(2.)

Stamouers in Roelf en Sarie se voorgeslagte

(3.)

Brokkies oor Roelf en Sarie se stamouers

(4.)

Hercules des Prez (1645 -1695)

(5.)

Francois-Jean du Preez (c. 1677 -<1720)

(6.)

Hercules du Preez (c. 1707 -1738)

(7.)

Andries du Preez (c. 1733 -1784)

(8.)

Andries du Preez (c. 1764 – c. 1819)

(9.)

Roelof Johannes du Preez (1802 -1875)

(10.)

Gerhardus Stephanus Christoffel du Preez (1854 -1936)

(11.)

Geele Andries van der Walt (c. 1705 -c. 1757)

(12.)

Nicolaas van der Walt (1756 -c. 1811)

(13.)

Andries Johannes van der Walt (c2) (1781 -1855)

(14.)

Andries Johannes van der Walt (d5) (1807 -1880)

(15.)

Andries Johannes van der Walt (e4) (1833 -c. 1904)

(16.)

Johannes Lodewikus van der Walt (1866 -1933)

(17.)

Roelf en Sarie du Preez

Bylae A

Roelof Johannes du Preez se geskrewe geslagsregister

Bylae B

Strydom geskrewe geslagsregister

Bylae C

Die Dorslandtrek

Soos vertel deur die Dorslandtrekkers C.J.H. & L.M. du Plessis.

Bronnelys

Argivale bronne; CDs en DVDs; e-posse; kaarte; literatuur…

Persone-indeks

Algemene Indeks

Lys van persone waaroor stories geskryf is.

Persoon en leeftyd Hoofstuk
Aucamp, Levina Susanna Lasya (1813 – 1886) 12
Bekker, Dorothea (1708 – 1770) 6
Bekker, Pieter 3
Bleuset, Abraham (1677 – 1735) 4
Botha, Cornelis Johannes (1707 – 1802) 7
Botha, Marlene (1949) 17
Britz, Catharina Elizabeth Barbara (1804 – ?) 9
Bruggeman, Barend Willem (1725 – 1776) 6
Catharina van Paliacatta (Groote Catrijn) 3
Coetzee, Anna Elizabeth Jacoba (1808 – 1870) 14
Coetzee, Anna Maria (? – 1866) 14
Coetzee, Catharina Maria Elizabeth (1853 – 1936) 14
Coetzee, Catharina Maria Elizabeth (1929) 17
Coetzee, Christina Hendrina (1934/5 – 1934/5) 17
Coetzee, Johanna Jacoba (1937 – ) 17
Coetzee, Johannes Jacobus (1796 – 1841) 12
Coetzee, Maria Jacoba (1762 – 1849) 12
Coetzee, Nicolaas Tjaart (1895 – 1974) 17
Coetzee, Susanna Douwlina Hendrika (1833 – 1892) 14
Cordier, Marie (1691 – ?) 5
D’Athis, Cecilia (1650 – 1720) 4
De Beer, Daniel (?) 9
De Beer, Daniel Coenraad (1834 – 1896) 9
De Bruyn, Hendrik Jeremias (1758 – 1847) 7
De Klerk, Jannetje (Jeanne/ Johanna) 3
De Savoye, Marguerite- Therese 3
Des Prez, Hercules (1645 – 1695) 4
Deysel, Albertus Johannes Barend (1890 – 1968) 16
Dickinson, Willem Schalk Jacobus (1932 – 2017) 17
Du Plessis, Nicolaas Tjaard (1877 – 1926) 16
Du Plessis, Petrus Johannes (1791 – 1867) 12
Du Preez, Andries (1792 – 1850) 8
Du Preez, Andries (1824 – 1881) 9
Du Preez, Andries (1733 – 1784) 7
Du Preez, Andries (1764 – 1819) 8
Du Preez, Andries Johannes (1921 – 1985) 17
Du Preez, Andries Marthinus Oelofse (1817 – ?) 8
Du Preez, Anna Catharina (1847 – ?) 9
Du Preez, Anna Catharina Johanna (1827 – ?) 9
Du Preez, Anna Marie (1946 – ) 17
Du Preez, Cecilia (1729 – 1823) 6
Du Preez, Cornelia Maria (1885 – 1886) 10
Du Preez, Cornelia Maria (1893 – 1972) 10
Du Preez, David Schalk ( 1879 – 1953) 10
Du Preez, Dogter (1835 – 1835) 9
Du Preez, Dorothea Anna (1808 – 1865) 8
Du Preez, Dorothea Maria (1768 – 1835) 7
Du Preez, Elizabeth (1670 – 1790) 4
Du Preez, Elizabeth (1726 – 1776) 6
Du Preez, Francois (1711 – ?) 5
Du Preez, Francois-Jean (1677 – <1720) 5
Du Preez, Gerhardus Andries Stefanus (1882 – 1964) 10
Du Preez, Gerhardus Stephanus Christoffel (1856 – 1936) 10
Du Preez, Gerhardus Stephanus Christoffel (1907 – 1975) 17
Du Preez, Gert Johannes Lindeque (1832 – 1878) 9
Du Preez, Gertruida Johanna Dorothea Maria (1874 – ?) 10
Du Preez, Hercules (1645 – c. 1695) 4
Du Preez, Hercules (1672 – 1721) 4
Du Preez, Hercules (1707 – 1738) 6
Du Preez, Hercules (1758 – 1824) 7
Du Preez, Hester Elizabeth (1776 – 1843) 7
Du Preez, Hester Jacoba (1800 – ?) 8
Du Preez, Hester Susanna (1851 – 1878) 9
Du Preez, Hester Susanna (1798 – 1873) 8
Du Preez, Ignatius Petrus (1760 – 1814) 7
Du Preez, Ignatius Petrus Hendrik (1813 – 1898) 8
Du Preez, Jacoba Johanna (1811 – 1839) 8
Du Preez, Jacquemine (1679 – 1715) 4
Du Preez, Johanna Catharina (1783 – 1811) 7
Du Preez, Johanna Isabella Servacina (1850 – ?) 9
Du Preez, Johanna Jacoba (1841 – 1896) 9
Du Preez, Johanna Jacoba (1909 – 2000) 17
Du Preez, Johanna Jacoba (1955 – ) 17
Du Preez, Johanna Jacoba (1788 – 1825) 8
Du Preez, Johannes (1774 – ?) 7
Du Preez, Johannes Lodewyk (1911 – 1997) 17
Du Preez, Johannes Lodewyk (1948 – ) 17
Du Preez, Johannes Stephanus (1794 – ?) 8
Du Preez, Magdalena Aletta (1806 – 1855) 8
Du Preez, Maria (1723 – 1738) 6
Du Preez, Maria Magdalena (1947 – ) 17
Du Preez, Marie-Jeanne (1675 – 1763) 4
Du Preez, Martha (1727 – 1792) 6
Du Preez, Martha Maria (1804 – 1877) 8
Du Preez, Martha Maria (1766 – 1828) 7
Du Preez, Marthe (1703 – 1729) 6
Du Preez, Orsela Magdalena (1844 – 1870) 9
Du Preez, Petrus Reinier (1838 – 1878) 9
Du Preez, Philippe (1681 – 1721) 4
Du Preez, Pieter (? – ?) 5
Du Preez, Renier Stephanus (1802 – 1891) 8
Du Preez, Roelof Johannes (1802 – 1875) 9
Du Preez, Roelof Johannes (1836 – ?) 9
Du Preez, Roelof Johannes (1877-1961) 17
Du Preez, Roelof Johannes (1940 – ) 17
Du Preez, Roelof Johannes (1944 – 2008) 17
Du Preez, Roelof Johannes (1950 – ) 17
Du Preez, Rudolf Johannes (1919 – 1975) 17
Du Preez, Salomon (1762 – 1820) 7
Du Preez, Sara Catharina (1829 – 1878) 9
Du Preez, Sara Catharina (1799 – 1842) 8
Du Preez, Sara Jacoba (1770 – ?) 7
Du Preez, Seun (1825 – 1825) 9
Du Preez, Seun (1897 – 1897) 10
Du Preez, Stephanus Johannes (1771 – 1851) 7
Du Preez, Stephanus Petrus (1887 -1887) 10
Du Preez, Stephanus Petrus (1888 – 1923) 10
Du Preez, Susanna Magdalena (1780 – 1840) 7
Du Preez, Susara Catharina (1952 – ) 17
Du Preez, Susara Johanna (1876 – 1878) 10
Du Preez, Susara Johanna (1890 – 1971) 10
Du Toit, Philippus Andreas Petrus (1952) 17
Duvenhage, Hester Lasya Elizabeth (1818 – 1873) 13
Ferreira, Catharina Aletta (1765 – 1804) 7
Ferreira, Hester (1741 – ?) 7
Ferreira, Marthinus Jacobus (1779 – 1836) 8
Fourie, Hester Maria Isabella (1807 – 1882) 8
Ganzevanger, Catharina Gysbertsz (Trijntje Theunis of Trijntje de Boerin) 3
Gerrits, Geertjen 3
Gous, Elizabeth Magdalena (Johanna) (1798 – ?) 8
Green, William Hendrik (1884 – 1968) 10
Hartman, Johannes Philippus (Jan Philip) (1753 – 1822) 7
Heyns, Hester Petronella (1774 – 1857) 7
Holtzhausen, Adriana Josina (1780 – ?) 7
Jacobs, Ariaanje 3
Jordaan, Anna 3
Koekemoer, Elizabeth Susanna (1882 – 1946) 15
Koekemoer, Sophia Maria Magdalena (1871 – 1956) 15
Kromhout, Luytje Maria Petronella (1818 – ?) 8
Krotoa (Eva) van die Kaap 3
Kruger, Anna Engela Catharina (1819 – 1880) 13
Kruger, Anna Martha Catharina (1839 – ?) 16
Kruger, Douwlina Gerbrecht Susanna (1857 – 1943) 15
Kruger, Elizabeth Catharina Maria (1929 – 1986) 17
Kruger, Gerrit Hendrik Jacobus (1780 – 1849) 12
Kruger, Hester Jacoba (1801 – 1868) 13
Kruger, Hester Jacoba (1852 – 1906) 15
Kruger, Johanna Francina Zacharia (1827 – 1854) 14
Kruger, Susanna Lasya (1808 – 1842) 14
Kuun, George Frederik (1928 – 1991) 17
Labuschagne, Anna Cecilia (1888 – 1984) 10
Labuschagne, Christiaan Ernst Gerhardus (1825 – 1878) 9
Le Febre, Maria of Marie (1651 – 1701) 4
Le Roux, Abraham (1709 – 1786) 6
Le Roux, Elsie Catharina 16
Lesar, Charmaine (1955) 17
Lessing, Lasya Christina (1795 – 1878) 12
Lessing, Martha Helena (1806 – 1862) 12
Lindeque, Anna Catharina (1824 – ?) 9
Lindeque, Orsilla Magdalena ( 1807 – 1847) 9
Lindeque, Petrus (1802 – ?) 8
Lindhout, Clasina Jacoba (1951) 17
Mare, Paulus Johannes (1841 – ?) 9
Muller, Antonie Michael (1778 – ?) 7
Myburgh, Maria (1833 – 1876) 13
Nortje, Jacob 3
Oelofse, Sara Catharina (1774 – 1854) 8
Olivier, Hendrik (1736 – 1790) 11
Olivier, Ockert Corneliszoon 3
Oosthuyzen, Johannes Henricus (Hendric(k)us) (1798 – 1868) 8
Oosthuyzen, Magdalena (1722 ?) 7
Persoon en leeftyd Hoofstuk
Pelser, Hendrina Francina (1838 – 1908) 14
Potgieter, Harmen Jansz 3
Pretorius, Johannes 3
Prevot, Elizabeth (1683 – 1750) 4
Prinsloo, Rosina Jacoba (1793 – 1843) 8
Ras, Trijn – Kyk by Ustinghs, Catharina 3
Rautenbach, Johan Andries (1792 – 1832) 8
Roos, Anna Magrietta (1881 – ?) 15
Scheepers, Susanna Johanna (1817 – 1853) 9
Schnijder (Schneider/Snijman), Hans Christoffel 3
Schwechten (Schwichten/ Schwächten/ ‘S Wagten/ Swegten), Johann Joachim (1720 – ?) 6
Smit, Elizabeth Magdalena Johanna Cornelia (1832 -?) 9
Snyman, Christoffel 3
Snyman, Jacobus Christoffel (1791 – 1862) 12
Snyman, Johannes Hendrik (1796 – 1865) 13
Steenkamp, Alida (1954) 17
Strydom, Hendrina Suzara (Susanna) Maria Magdalena (1876 – 1938) 15
Strydom, Johanna Dorothea (1754 – 1795) 7
Strydom, Johanna Jacoba (1866 – 1933) 16
Terblanche (Terblans), Petrus Johannes (1772 – ?) 7
Therond (Theron/Tront), Jacques (1668 – 1739) 4
Ustinghs, Catharina (Trijn Ras) 3
Vahrmeijer, Gertjan (1945) 17
Van der Linde, Soetje (1719 – 1797) 5
Van der Merwe, Aletta Elizabeth 16
Van der Merwe, Cornelis (Cornelius) (1889 – 1965) 16
Van der Merwe, Johanna Maria (1751 – ?) 11
Van der Merwe, Sarel Johannes (1840 – 1907) 9
Van der Merwe, Willem Schalk 3
Van der Walt, A M (Dogter) (1885 – ?) 15
Van der Walt, Andries (1743 – 1776) 11
Van der Walt, Andries Johannes (1838 – 1925) 14
Van der Walt, Andries Johannes (1781 – 1855) 13
Van der Walt, Andries Johannes (1807 – 1880) 14
Van der Walt, Andries Johannes (1833 – 1904) 15
Van der Walt, Andries Johannes (1860 – 1884) 15
Van der Walt, Andries Johannes (1888 – ?) 15
Van der Walt, Andries Johannes (1888 – 1975) 16
Van der Walt, Anna Johanna (1852 – 1889) 14
Van der Walt, Anna Maria (1752 – 1839) 11
Van der Walt, Anna Maria (1793 – 1875) 12
Van der Walt, Anna Martha (1784 – ?) 12
Van der Walt, Anna Sophia (1882 – ?) 15
Van der Walt, Anna Sophia (1891 – 1899) 15
Van der Walt, Anna Sophia Margaretha (1827 – 1861) 14
Van der Walt, Anna Sophia Margaritha (1862 – ?) 15
Van der Walt, Barend Johannes ( 1804 – 1805) 13
Van der Walt, Barend Johannes (1809 – 1837) 13
Van der Walt, Barend Johannes (1880 – ?) 15
Van der Walt, Cecilia Maria ( 1801 – 1842) 13
Van der Walt, Daniel Jacobus (1898 – 1965) 16
Van der Walt, Elizabeth Johanna (1796 – 1881) 12
Van der Walt, Francina Susanna Lasija Sophia (1852 – 1921) 14
Van der Walt, Geele Andriesz (1705 – 1757) 11
Van der Walt, Gert Hendrik Jacobus (1821 – 1896) 13
Van der Walt, Gert Louis (1835 – 1905) 14
Van der Walt, Gert Louis (1878 – 1954)
Van der Walt, Hendrik (1745 – ?) 11
Van der Walt, Hendrik Johannes (1853 – 1933) 14
Van der Walt, Hendrik Tjaart Jacobus (1803 – 1877) 12
Van der Walt, Hester Jacoba (1785 – 1816) 12
Van der Walt, Hester Jacoba (1889 – ?) 15
Van der Walt, Hester Sophia (1835 – 1852) 15
Van der Walt, Hester Sophia (1871 – 1909) 15
Van der Walt, Izak David (1825 – 1899) 14
Van der Walt, Izak David (1806 – 1874) 13
Van der Walt, Izak David (1870 – 1950) 15
Van der Walt, Jan Hendrik (1883 – 1951) 15
Van der Walt, Johanna Catharina (1754 – 1840) 11
Van der Walt, Johanna Jacoba (1893 – 1976) 16
Van der Walt, Johanna Margaretha (1779 – 1856) 12
Van der Walt, Johannes Christiaan (1828 – 1871) 14
Van der Walt, Johannes Lodewikus (1866 – 1933) 16
Van der Walt, Johannes Lodewyk (1788 – 1862) 12
Van der Walt, Johannes Petrus (1749 – 1825) 11
Van der Walt, Kind (1852 – 1852) 15
Van der Walt, Lasea (Ongeidentifiseer) 12
Van der Walt, Lasya Francina Sophia (1832 – 1855) 14
Van der Walt, Levina Catharina (1858 – ?) 15
Van der Walt, Martha Helena ( 1838 – 1874) 15
Van der Walt, Martha Helena (1863 – 1904) 15
Van der Walt, Martha Helena (1890 – ?) 16
Van der Walt, Martha Johanna (1913 – 1977) 17
Van der Walt, Nicolaas (1756 – 1811) 12
Van der Walt, Nicolaas (1791 – 1843) 12
Van der Walt, Nicolaas (1802 – 1855) 13
Van der Walt, Nicolaas (1842 – 1892) 14
Van der Walt, Nicolaas (1855 – 1937) 15
Van der Walt, Nicolaas (Nicholaas) (1859 – 1929) 15
Van der Walt, Petrus Cornelius (1854 – 1897) 15
Van der Walt, Pieter (1851 – 1921) 14
Van der Walt, Pieter (1880 – 1956)
Van der Walt, Renske (1746 – c. 1813) 11
Van der Walt, Renske Johanna ( 1798 – 1820) 12
Van der Walt, Roelof Jacobus (1817 – 1880) 13
Van der Walt, Stephanus Johannes (1828 – 1888) 14
Van der Walt, Stephanus Johannes (1868 – ?) 15
Van der Walt, Susanna Lasija (1856 – 1913) 15
Van der Walt, Susanna Lasya Maria (1830 – 1900) 14
Van der Walt, Susanna Lasya Maria (1853 – 1854) 15
Van der Walt, Susanna Lyseija (1895 – 1955) 16
Van der Walt, Susanna Sophia (1800 – 1840) 12
Van der Walt, Susara Catharina Johanna Magdalena (1886 – 1949) 17
Van der Walt, Tjaart (1748 – 1802) 17
Van der Walt, Tjaart Louis Petrus (1877 – 1901) 15
Van der Westhuizen, Gertruida Johanna (1908 – 1990) 17
Van Deventer, Gerrit Jansz 3
Van Dyk, Thomas Andries (1948) 17
Van Marseveen, Pieter Jansz (1655 – 1728) 4
Van Meerhoff, Petronella 3
Van Meerhoff, Pieter 3
Van Riet, Levina Johanna (1888 – 1956) 15
Van Tonder, Louisa Maria (1822 – 1867) 13
Van Tonder, Martha Johanna Jacoba (1828 – 1844) 14
Van Vuuren, Anna Catharina Jansen (1788 – ?) 7
Van Vuuren, Daniel Jacobus Jansen (1800 – ?) 8
Van Vuuren, Erasmus Johannes Jansen (1847 – 1878) 9
Van Vuuren, Gerhardus Stephanus Jansen (1948) 17
Van Vuuren, Jan Bernardus Jansen (1883 – 1966) 10
Van Vuuren, Cornelia Maria Jansen ( 1854 – 1933) 10
Van Vuuren, Martha Catharina Jacoba Jansen (1844 – 1878) 9
Van Wyk, Jannetje (Janetta/Jeanetta) Maria Elizabeth (1838 – 1924) 13
Van Zijl, Anna Adriana (1927 – 2002) 17
Venter, Alida Johanna (1755 – 1835) 11
Venter, Andries (1771 – 1845) 12
Venter, Anna Catharina 15
Venter, Anna Martha (1750 – 1785) 11
Venter, Cornelia Petronella (1886 – 1971) 10
Venter, Francina Hendrina Magdalena (1801 – 1870) 12
Venter, Gerbrecht Sophia (1792 – 1860) 13
Venter, Gertruida Catharina (1870 – ?) 14
Venter, Helena Johanna (1839 – 1860) 9
Venter, Hester (1750 – 1827) 11
Venter, Hester Hendrina Catharina (1826 – 1878) 14
Venter, Jan (Johannes) (1744 – ?) 11
Venter, Johannes Albertus (1747 – ?) 11
Venter, Johannes Petrus Albertus (1788 – 1876) 12
Venter, Maria Elizabeth (1771 – 1856) 11
Venter, Pieter Johannes Lodewikus (1878 – 1953) 10
Venter, Stephanus Nicolaas (1868 – 1939) 15
Vermaak, Coenraad Marthinus (1799 – ?) 8
Vermaak, Cornelis Tobias (1787 – 1854) 8
Vermaak, Lukas Petrus (1812 – 1890) 8
Vermeulen, Pieter Jacobus Gerhardus 16
Verwey, Beatrix 3
Viljoen, Cornelia (1686 – 1758) 4
Vivier, Abraham (1654 – 1713) 4
Vorster, Anna Sophia (1786 – 1848) 13
Vorster, Hester Aletta (1792 – ?) 12
Vorster, Hester Sophia (1809 – 1876) 13
Vorster, Lasya Francina (1806 – 1856) 13
Wasserman, Johan Georg (1784 – ?) 7
Weyers, Johanna (1724 – 1766) 11