Inleiding

Ongesiens beweeg ons deur oomblikke van die lewens van ander mense; en ander mense ongesiens deur oomblikke van ons lewens.

Marietjie Steenkamp

So dikwels het brokkies inligting, ineengevleg in stories, na vore gekom. Haar familie was deel van haar wêreld en hulle was deel van die stories wat oor haar werklikheid gegaan het. Sy was baie lief vir stories en kon dikwels nie die versoeking weerstaan om binne ’n storie nog ’n ander storie te vertel nie. Sy was lief vir haar familie en het baie oor hulle en hulle voorsate geweet. Haar man se familie het ook haar familie geword en ook oor hulle was sy ’n groot bron van inligting. Sy het haar lewe lank met baie van die naby en veraf familie kontak gehou. Geen wonder dat Marietjie Steenkamp tot die samestelling van hierdie publikasie so baie bygedra het – nie net oor haar Janse van Rensburg en Beneke familie nie, maar ook oor haar man, Koos, se Steenkamp en Pretorius familie.

Hierdie storie is nie net haar en Koos se storie nie, maar ook die storie wat sy met genot oor haar mense sou vertel het. Koos en Marietjie was my skoonouers en beter skoonouers kon mens nie gehad het nie – en dan nog die groot voorreg om ‘n lewe saam met hulle dogter te kan deurbring en die vier seuns en hulle vrouens as broers en susters te hê. Hierdie mense was doodgewone mense. Oor baie van hulle is daar net basiese feite beskikbaar. Daaruit kan iets van hul lewensloop afgelei word. Van hul menswees is daar baie min wat uit die verlede herroep kan word. Watter soort mense hulle was, hulle opvattinge, hulle vreugde en smart, hulle smake en voorkeure asook hulle geite is die vergetelheid in.

Daar is ‘n groot groep toegewyde familienavorsers wat steeds meer en meer inligting met ywer ontsluit. Namate hulle vorder, sal daar steeds meer inligting beskikbaar raak. Ek het ‘n besondere waardering vir die hulp wat ‘n mens op so baie maniere van hierdie navorsers kry.

‘n Antwoord op een vraag roep weer die volgende vraag op in hierdie soort navorsing, so al asof die hond sy eie stert jaag. Iewers moet mens ophou, anders word stories nie vertel nie. Die stories is nie volledig nie. Daar is moontlik nog baie inligting beskikbaar oor die betrokke mense waarvan nie in hierdie stories vertel word nie. Die verder vertel aan sommige of al die stories moet iemand anders weer as taak neem indien iemand sou belangstel om dit te doen.

Roelf du Preez

Inhoud

(a.)

Diagram van die voorouers van Koos en Marietjie Steenkamp

(b.)

Aanknopingspunte

(1.)

Oorsig oor Koos en Marietjie se voorouers in Suid-Afrika

(2.)

Stamouers in Koos en Marietjie se voorgeslagte

(3.)

Jan Steenkamp (? – 1744)

(4.)

Caspar Jan Hendrik Steenkamp (1726 – c. 1794)

(5.)

Jan Harmse Steenkamp (c. 1752 – 1819)

(6.)

Jan Harm Steenkamp (1792 – 1872)

(7.)

Jan Harm Steenkamp (1812 – 1891)

(8.)

Hendrik Stephanus Steenkamp (1861 – 1949)

(9.)

Jan Harm (Jan) Steenkamp (1894 – 1976)

(10.)

Johannes Pretorius (1642 – 1694)

(11.)

Lodewyk Pretorius (c. 1688 – 1718)

(12.)

Johannes Lodewyk Pretorius (c. 1717 – 1779)

(13.)

Petrus Jacobus Pretorius (1761 – 1830)

(14.)

Petrus Jacobus Pretorius (1797 – 1846)

(15.)

Pretorius, Martin Johannes Lodewikus (1833 – 1905)

(16.)

Petrus Jacobus Pretorius (1863 – 1906)

(17.)

Claas Jansz van Rensburg (1661 – c. 1728)

(18.)

Johannes Janse van Rensburg (c. 1709 – c. 1775)

(19.)

Jacobus Janse van Rensburg (c. 1733 – 1803)

(20.)

Nicolaas Janse van Rensburg (c. 1763 – 1831)

(21.)

Jacobus Hendricus Janse van Rensburg (1788 – 1849)

(22.)

Jacobus Hendrikus Janse van Rensburg (1821 – 1893)

(23.)

Jacobus Hendrikus Janse van Rensburg (1847 – 1911)

(24.)

Jacobus Hendrikus Janse van Rensburg (1876 – 1962)

(25.)

Johann Dietrich Beneke (? – ?)

(26.)

Jan August Beneke (1775 – ?)

(27.)

Jacobus Wessel Beneke (1808 – ?)

(28.)

Jacobus Wessel Pieter Beneke (1843 – 1926)

(29.)

Koos en Marietjie Steenkamp

Bylae A

Die geskrewe geslagsregister van die gesin van Petrus Jacobus Pretorius (1863 – 1906)

Algemene Indeks

Lys van persone waaroor stories geskryf is.

Persoon en leeftyd Hoofstuk
Beneke, Alida Jacoba (1882 – 1961) 24
Beneke, Anna Margaritha (? – ?) 28
Beneke, Jacobus Wessel (1808 – ?) 27
Beneke, Jacobus Wessel (1871 – 1950) 28
Beneke, Jacobus Wessel Pieter (1843 – 1926) 28
Beneke, Jan August (c.1776 – ?) 26
Beneke, Jasper Johannes (1894 – 1921) 28
Beneke, Johann Dietrich (1714 – c.1778) 25
Beneke, Johanna Dorothea (? – 1977) 28
Beneke, Magdalena Johanna (c.1881 – ?) 28
Bester, Maria Susanna (c.1790 – 1862) 5
Botha, Anna Margaretha (1716 – 1765) 18
Botha, Anna Sophia (*c.1723 – ?) 12
Botha, Maria Catharina (c.1738 – ?) 19
Campher, Elizabeth Maria Geertruida (c.1858 – 1940) 23
Claassens, Anna Dorethea (1903 – 1970) 16
Coetzee, Alida Barendina (1836 – 1905) 7
Coetzee, Anna Elizabeth Jacoba (1808 – 1870) 14
Coetzee, Dirk (1906 – 1985) 24
Coetzee, Dirk Jacobus Gert (c.1871 – ?) 28
Coetzee, Huibreg Catharina Florina (1867 – 1897) 16
Coetzee, Magdalena Elizabeth (1868 – ?) 16
Coetzee, Martha Petronella (c.1839 – 1921) 15
De Jager, Petronella (1926 – ?) 24
De Klerk (De Clerq), Maria Magdalena (c. 1764 – c.1798) 5
De Wit, Abraham Albertus (1878 – 1941) 28
Grobler, Maria (Magdalena) (1768 – 1838) 20
Hattingh, Willem Hermanus (1913 – 1981) 9
Heathcote, Emma Ida May (1915 – 1971) 24
Henning, Johannes Hendrik (1929 – 1989) 24
Janse van Rensburg , Claas Jansz (*c.1661 – c.1728) 17
Janse van Rensburg, Elizabeth Maria Johanna (c.1880 – 1950) 23
Janse van Rensburg, Alida Jacoba Janse (1907 – 1993) 24
Janse van Rensburg, Andries Petrus Christiaan (1865 – 1893) 23
Janse van Rensburg, Barry Hertzog (1916 – 2002) 24
Janse van Rensburg, Christiaan de Wet (1920 – 1987) 24
Janse van Rensburg, Gerhardus Petrus (1877 – 1878) 23
Janse van Rensburg, Hester Magdalena (c. 1789 – <1816) 21
Janse van Rensburg, Jacobus (1847 – 1911) 23
Janse van Rensburg, Jacobus (1863 – 1944) 23
Janse van Rensburg, Jacobus (c.1733 – 1803) 19
Janse van Rensburg, Jacobus Hendricus (1788 – 1849) 21
Janse van Rensburg, Jacobus Hendrikus (1821 – 1893) 22
Janse van Rensburg, Jacobus Hendrikus (1876 – 1962) 24
Janse van Rensburg, Jacobus Hendrikus (1904 – 1944) 24
Janse van Rensburg, Jacobus Wessel (1906 – 1988) 24
Janse van Rensburg, Japie Johannes (1917 – 1918) 24
Janse van Rensburg, Johannes (1709 – c.1775) 18
Janse van Rensburg, Johannes Adolph (1874 – 1925) 23
Janse van Rensburg, Johannes Adolphus (1910 – 1997) 24
Janse van Rensburg, Magdalena Johanna Janse (1926 – 2016) 24
Janse van Rensburg, Maria Gertruida Jacoba (1869 – 1945) 23
Janse van Rensburg, Maria Gertruida Jacoba (1922 – 2015) 29
Janse van Rensburg, Nicolaas (c.1763 – c. 1833) 20
Janse van Rensburg, Sophia Catharina (1913 – 1998) 24
Jonker, Anna Margaritha Beatrix (1875 – 1899) 23
Jordaan, Emmerentia Frederika (1896 -1975) 9
Kleynhans, Sophia Catharina (1846 – 1877) 23
Kruger, Francina Margaretha (1801 – 1826) 14
Kruger, Johanna Adriana (1814 – 1882) 6
Kruger, Maria Elizabeth (1771 – 1844) 13
Mare, Paul Johannes (1876 – 1964) 23
Matthee, Johanna Dorothea (1780 – 1855) 26
Meyer, Catharina Elizabeth (? – ?) 24
Meyntjes/Meyntings, Geertruyda (? – c.1676) 10
Monk, Anna (c.1781 – 1767) 25
Mouton, Johanna Maria (1828 – 1898) 22
Persoon en leeftyd Hoofstuk
Muller, Anna Margaretha (Magrietha) (c. 1880 – ?) 23
Nel, Elizabeth Johanna Maria (1826 – 1874) 22
Nortje, Frederick Francois (Frans) (1919 – 1959) 9
Olwage, Alida Jacoba (1847 – 1916) 28
Pretorius, Anna Sophia (1891 – 1959) 9
Pretorius, Johanna (? – ?) 24
Pretorius, Johanna ?? (c.1921 – 1983) 24
Pretorius, Johanna Adriana (c.1764-1801) 13
Pretorius, Johannes (1642 – 1694) 10
Pretorius, Johannes Jacobus Adriaan (1896 – 1985) 16
Pretorius, Johannes Jacobus Adrianus (1888 – 1889) 16
Pretorius, Johannes Lodewicus (c.1717 – 1779) 12
Pretorius, Lodewyk (c.1688 – c. 1718) 11
Pretorius, Maarten Johannes Lodewikus (1886 – 1931) 16
Pretorius, Magdalena Elizabeth (1899 – ?) 16
Pretorius, Martha Johanna Levina (1894 – 1895) 16
Pretorius, Martin Johannes Lodewikus (1833 – 1905) 15
Pretorius, Petrus Jacobus (1761 – 1830) 13
Pretorius, Petrus Jacobus (1797 – 1846) 14
Pretorius, Petrus Jacobus (1863 – 1906) 16
Pretorius, Petrus Jacobus (1903 – ?) 16
Prince, J.W. (? – ?) 28
Raats, Susanna Hendrina (1808 – ?) 27
Rossouw, Maria (c.1693 – c.1766) 11
Schim, Claas (? – 1728) 17
Schultheiss, Maria Aletta (1881 – 1908) 28
Smit, Paul Johannes (c.1881 sa 9.12.1947 8
Steenkamp, Adriena (1886 – 1908) 8
Steenkamp, Alida Barendina (1883 – ?) 8
Steenkamp, Andrina (1921 – 1999) 9
Steenkamp, Anna Sophia (1882 – 1974) 8
Steenkamp, Caspar Jan Hendrik (c. 1726 – c. 1794) 4
Steenkamp, Hendrik Stephanus (1861 – 1949) 8
Steenkamp, Hendrik Stephanus (1927 – 1983) 29
Steenkamp, Huibreg (1919 – 1991) 9
Steenkamp, Jan (? – 1744) 3
Steenkamp, Jan Harm (1792 – 1872) 6
Steenkamp, Jan Harm (1812 – 1891) 7
Steenkamp, Jan Harm (Harm) (1889 – 1985) 8
Steenkamp, Jan Harm (Jan) (1894 – 1976) 9
Steenkamp, Jan Harmse (1752 – 1819) 5
Steenkamp, Levina Catharina (Lephina Caterina) (1900 – 1988) 8
Steyn Martha Magdalena Catharina (1890 – 1968) 16
Steyn, Catharina Maria (1797 – c.1828) 6
Steyn, Douw Gerbrand (1777 tot 1863) 6
Van Aarde, Leonora (Levina) Catharina (c. 1733 – c.1788) 4
Van der Heever, Johanna Maria (1739 – 1810) 25
Van der Merwe, Aletta (Aaltje) (1684 – 1729) 17
Van der Walt, Anna Levina Lasea (1902 – ?) 8
Van der Walt, Barend Johannes (1895 – 1936) 8
Van der Walt, Johanna Maria (c.1777 – 1818) 5
Van der Walt, Martha Johanna Lavina (1841 – 1898) 15
Van Eck, Jannetje (1705 – 1772) 3
Van Niekerk, Gert Willem (1889 – ?) 28
Van Niekerk, Heilletjie Maria (1897 -1949) 28
Van Rensburg – kyk ook by Janse van Rensburg
Van Rensburg, Johannes Daniel (1920 – 1991) 9
Van Wyk, Andria Petronella (1862 – 1941) 8
Venter, Johanna Catharina (1803 – ?) 14
Victor Johanna (c.1655 – c.1709) 10
Viljoen, Maria Wilhelmina Frederika (1921 -2008) 24
Visser, Gesina (Geesje) (c. 1686 – c. 1719) 3
Wagenaar, Jacoba (c.1754 – ?) 13
Wessels, Alida Jacoba Susanna (1914 – 2002) 24
Wessels, Magdalena Petronella Maria (1924 – 2005) 24
Willemse, Marthinus Christoffel (1904 -1968) 24