“Julle is die naelstring
waardeur die jare my gebring het
julle en ander verder terug
geslagte inmekaargestrengel”

Smith, Hennie. 2016. Multivers. (Gedig: Aan my ouers). Naledi. ISBN 978-0-928316-64-3.

Roelf du Preez
Anna Martin
Jay Martin

Inleiding

Soos heelwat genealoë en skrywers van familiegeskiedenisse al gesê het oor hulle mense, was hierdie Van der Walts en Venters ook maar doodgewone mense. Hoe meer mens van hulle te wete gekom het, hoe meer doodgewoon het hulle geraak. Baie van hulle was arm. Baie was nie geleerd nie en in die vroeër jare was sommige van hulle ongeletterd. Enkeles het in hulle gemeenskappe ʼn groot rol vervul. So hier en daar was daar seker ook maar iets wat in hulle tyd ‘n skande was of eers later met terugwerkende krag as ‘n skande beskou kon word.

Oor baie van hulle is daar net basiese feite beskikbaar. Daaruit kan iets van hul lewensloop afgelei word. Van hul menswees is daar min wat uit die verlede herroep kan word. Watter soort mense hulle was, hulle opvattings, hulle vreugde en smart, hulle smake en voorkeure asook hulle geite is die vergetelheid in.

Inligting oor hulle is hoofsaaklik uit amptelike bronne, kerkrekords, genealogiese dokumente en publikasies bekom. Die amptelike bronne gee nie juis ‘n skets van watter soort mense hulle was nie. So hier en daar is iets oor hulle geskryf.

Die meeste mense waaroor hierdie stories gaan was in die negentiende eeu doppers wat eers in ʼn interne stryd in die Kaapse NGKerk gewikkel was en daarna oorgegaan het na die Gereformeerde Kerk. Hierdie is nie die plek om te beoordeel wie reg en wie verkeerd is en met terugwerkende krag dade te probeer regverdig nie. In die betrokke hoofstukke word gegewens gegee oor die individue, maar hierdie is nie ʼn kerkgeskiedenis nie. ʼn Mens aanvaar maar dat die mense van daardie tyd, aan albei kante, opgetree het met die lig wat hulle gehad het.

Die hoofstuk oor Koos en Annie van der Walt is geskryf deur Anna Martin. Sy en haar oorlede man, Jay Martin, het baie ander inligting en waardevolle foto’s beskikbaar gestel. Hulle het besondere werk gedoen om ou en beskadigde fotos te herwin. Anna se uitleg van Hoofstuk 15 is behou, want dit is ’n integrale deel van die aanbieding van die storie. Jay en Anna is my niggie en neef – ons al drie se moeders was dogters van Koos en Annie Van der Walt.

Daar is ‘n groot groep toegewyde familienavorsers wat steeds meer en meer inligting met ywer ontsluit. Namate hulle vorder, sal daar meer inligting beskikbaar raak. Ek het ‘n besondere waardering vir die hulp wat ‘n mens op so baie maniere van hierdie navorsers kry.

‘n Antwoord op een vraag roep weer die volgende vraag op in hierdie soort navorsing, so al asof die hond sy eie stert jaag. Iewers moet mens ophou, anders word stories nie vertel nie. Die stories is nie volledig nie. Daar is moontlik nog baie inligting beskikbaar oor die betrokke mense waarvan nie in hierdie stories vertel word nie. Die verder vertel aan sommige of al die stories moet iemand anders weer as taak neem indien iemand sou belangstel om dit te doen.

Roelf du Preez

2017

Inhoud

(a.)

Diagram van die voorouers van Koos en Annie van der Walt

(b.)

Aanknopingspunte

(1.)

Oorsig oor Koos en Annie se voorouers in Suid-Afrika

(2.)

Stamouers in Koos en Annie van der Walt se voorgeslagte

(3.)

Geele Andries van der Walt (c. 1705 -c. 1757)

(4.)

Tjaart van der Walt (1748 – 1802)

(5.)

Michiel Andries van der Walt (1769 – ?)

(6.)

Tjaart van der Walt (1788 – ?)

(7.)

Stephanus Tjaart van der Walt (1816 – 1888)

(8.)

Tjaart Petrus van der Walt (1838 – 1915)

(9.)

Hendrik Venter (? – c. 1713)

(10.)

Pieter Venter (c. 1699 – c. 1761)

(11.)

Petrus Venter (c. 1726 –c. 1789)

(12.)

Jan Adriaan Venter (c. 1779 – 1870)

(13.)

Jacobus Johannes Venter (1814 – 1889)

(14.)

Sarel Jacob Venter (1847 – 1922)

(15.)

Koos en Annie van der Walt

Bylae A

Die eerste en tweede geslag Jan Hendrik Venters.

Bylae B

Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van Der Walt- en Ventergesinne

Opgeteken deur Tjaart van der Walt (Koos en Annie se seun)

Bylae C

Herinneringe aan Koos en Annie se gesin.

Vertel deur Annamie de Wet (kleindogter van Koos en Annie)

Bylae D

Foto-album

Bronnelys

Argivale bronne; CDs en DVDs; e-posse; kaarte…

Persone-indeks

Algemene Indeks

Lys van persone waaroor stories geskryf is.

Persoon en leeftyd Hoofstuk
Ackerman, Willem Hendrik (1835 – 1918) 13
Aucamp, Carel David (1787 – 1850) 5
Bekker, Anna Sophia (c. 1781 – ?) 4
Bezuidenhout, Aletta Sophia (1783 – 1808) 12
Bezuidenhout, Maria Dorothea (1804 – ?) 12
Booysen, Anna (c.1742 – c.1820) 10
Booysen, Christina (c.1750 – c.1830) 10
Botha, Willem Albertus (c. 1780 – 1839) 4, 11
Buys, Anna Francina (1789 – 1817) 6
Buys, Anna Francina (c.1809 – 1895) 6
Buys, Johanna Maria (c.1725 – 1774) 10
Coetzee, Abraham Johannes (1847 – 1912) 13
Coetzee, Francina Hendrina (1863 – 1933) 13
Coetzee, Francois Nicolaas Joubert (1912 – 1966) 15
Coetzee, Francois Philippus (1823 – 1889) 12
Coetzee, Hester Elizabeth Maria (c.1847 – 1901) 7
Coetzee, Hester Lasya Johanna Susanna (1842 – 1872) 8
Coetzee, Johanna Alida (1843 – 1892) 13
Coetzee, Maria Jacoba (1762 – 1849) 3
Coetzee, Nicolaas Abraham (1862 – 1919) 7
De Klerk, Anna Christina (c.1856 – ?) 6
De Kock, Johanna Maria Sophia Dororthea (1853 – 1926) 14
De Vries, Pieter Matthys (†c. 1743) 9
Dempers, Frederika Elizabeth (c. 1748 – 1806) 10
Du Plessis, Charl (Sarel) Jacob (1826 – 1911) 12
Du Plessis, Charl (Saril) Jacob (1830 – 1871) 12
Du Plessis, Dirk Jacobus Johannes (1816 – 1872) 12
Du Plessis, Gabriel (c.1750 – c.1807) 11
Du Plessis, Hester Sophia (1819 – 1834) 13
Du Plessis, Hilletje Levina Etresia (1812 – 1878) 12
Du Plessis, Izaak David (1808 – 1884) 12
Du Plessis, Jan Louis (c.1744 – c.1821) 11
Du Plessis, Johannes Jacobus (1804 – 1874) 12
Du Plessis, Johannes Lodewicus (1841 – 1906) 12
Du Plessis, Lasya (Lucia) Christina (1810 – 1847) 12
Du Plessis, Martha (c. 1730 – c. 1813) 11
Du Plessis, Nicolaas Jacobus Coenraad (Gerhardus) (1833 – 1878) 7
Du Plessis, Susanna Johanna (1863 – 1901) 13
Du Plooy, Catharina Cornelia (1864 – 1901) 13
Du Preez, Johannes Lodewyk (1911 – 1997) 15
Du Preez, Metha Dorothea (1917 – 2007) 15
Erasmus, Francois Frederik (1817 – ?) 6
Fick, Anna Sophia (1766 – 1845) 10
Fick, Maria Susanna (c.1759 – ?) 10
Fourie, Anna Jacoba (1887 – 1958) 15
Fourie, Judith Maria/Maryna Adriana (1842 – 1888) 13
Grobbelaar, Pieter (1777 – 1868) 12
Hartogh, Johann Friedrich (Jan Frederik) 9
(c. 1749 -?)
Holman, Jan Dietrich (Diederik) (? – 1762) 10
Holtzhausen, Andries Johannes (? – 1955) 8
Jansen van Vuuren, Anna Catharina (1818 – 1857) 13
Jansen van Vuuren, Jacobus Jeremias (1816 – 1870) 12
Jooste, Cornelia Susanna (1795 – 1879) 4
Jooste, Magdalena Maria (1800 – ?) 5
Jordaan, Maria (c. 1727 – <1763) 10
Joubert, Gideon Daniel (1795 – 1858) 12
Just, Carel Titus (c.1700 – ?) 9
Kirton, Ian Hamilton (1915 – 1979) 15
Kloppers, Hendrik Balthazar Louis (1854 – 1943) 13
Kotze, Anna Cornelia Jacomina (1866 – 1948) 13
Kruger, Anna Engela (1850 – 1920) 7
Kruger, Catharina Susanna (1872 – 1810) 13
Kruger, Elizabeth Maria (1895 – 1956) 14
Kruger, Francina Jacoba (1774 – ?) 4
Kruger, Jaatjie Sophia (1862 – 1901) 7
Kruger, Jacobus Cornelis (1844 – 1901) 7
Kruger, Maria Elizabeth (1771 – 1844) 5
Kruger, Maria Magdalena Petronella (1797 – 1863) 6
Kruger, Martha Maria Elizabeth Jacoba (1888 – 1965) 14
Kruger, Susanna Francina (1863 – ?) 13
Kruger, Susanna Lasya (1789 – 1863) 4
Kruger, Susanna Lasya (1796 – 1854) 5
Lessing, Christiaan Gottlieb 3
Lombard, David Hendrik Jacobus (1890 – 1957) 15
Lombard, Elsje Philippina (1826 – 1913) 13
Louw, Margaretha Johanna (1791 – 1854) 12
Martin, Owen William Arthur (1908 – 1989) 15
Mostert, Johanna (c. 1675 – c. 1691) 9
Nel, Hester (c. 1706 – c. 1785) 10
Olivier, Hendrik (1736 – 1790) 3
Olivier, Ockert Petrus Jacobus 8
Pelser, Abraham Librech (Liebrecht) (1839 – ?) 7
Pelser, Anna Engela (1894 – 1944) 8
Pienaar, Andreas (1808 – 1886) 12
Pienaar, Johannes Jacobus (1814 – 1880) 12
Pretorius, Alida Jacoba Aletta (1814 – 1867) 6
Pretorius, Anna (Johanna) Catharina (1851 – 1914) 12
Pretorius, Johannes Lodewyk (1791 – 1835) 5
Pretorius, Petrus Jacobus (1761 – 1830) 5
Rademan, Anchot Adriana (1920 – 1993) 15
Riecke, Johannes (? – 1773) 9
Schoeman, Aletta Susanna Catharina (1868 – 1950) 14
Smit, Cornelia (c.1738 – 1816) 10
Snyman, Hester Aletta (1803 – ?) 4
Steenkamp, Jan Harmse (c. 1752 – 1819) 4
Steenkamp, Maria Petronella (1860 – 1932) 13
Steudle, Johann Wilhelm (? – ?) 10
Steyn, Douw Gerbrand (1777 – 1863) 4
Steyn, Johanna Cornelia (1802 – 1839) 4
Steyn, Willem Jan Harm (1863 – 1935) 13
Swanepoel, Lasya (Letsea/Lucia) Christina (1877 – 1964) 8
Swanepoel, Pieter Andries (1834 – 1907) 13
Van Biljon, Willem Johannes (c. 1798 – ?) 5
Van den Heever, Adriaan Jacobus (c.1795 – ?) 12
Van der Berg, Anna Johanna Helena (1829 – 1888) 6
Van der Merwe, Alida Catharina Barendina Sofia (c.1835 – ?) 6
Van der Merwe, Johanna Maria (c. 1751 – 1776) 3
Van der Merwe, Johanna Sophia (1822 – 1882) 4
Van der Walt, Jacobus Tjaart (1784 – 1804) 4
Van der Walt, Aletta Sophia (1878 – ?) 8
Van der Walt, Aletta Sophia (1896 – 1901) 15
Van der Walt, Aletta Sophia (1903 – 1983) 15
Van der Walt, Alida Barendina (1776 – ?) 4
Van der Walt, Alida Barendina (1779 – 1779/80) 4
Van der Walt, Alida Barendina (1780 – 1850) 4
Van der Walt, Andries (c. 1743 – c. 1776) 3
Van der Walt, Andries (c.1769 – c. 1798) 4
Van der Walt, Andries Johannes Harm (1920 – 2004) 15
Van der Walt, Anna Catharina (1834 – ?) 7
Van der Walt, Anna Catharina (1866 – 1888) 8
Van der Walt, Anna Catharina (1896 – ?) 8
Van der Walt, Anna Catharina (1910 – 1910) 15
Van der Walt, Anna Catharina (1911 – 1998) 15
Van der Walt, Anna Francina (1808 – 1839) 6
Van der Walt, Anna Francina (1836 – ?) 7
Van der Walt, Anna Francina (1852 – 1901) 7
Van der Walt, Anna Maria (1876 – 1919) 14
Van der Walt, Anna Maria (1898 – 1901) 15
Van der Walt, Anna Maria (1905 – 1996) 15
Van der Walt, Anna Maria (c. 1752 – 1839) 3, 10
Van der Walt, Anna Martha (Maria) Catharina (c.1793 – 1854) 5
Van der Walt, Anna Sophia (1887 – 1954) 8
Van der Walt, Barend (1849 – 1908) 7
Van der Walt, Barend (1874 – 1946) 8
Van der Walt, Barend Rudolph (c.1810 – 1878) 6
Van der Walt, Catharina Jacoba (1843 – 1860) 13
Van der Walt, Charel (Sarel) Jacobus (1799 – 1847) 4
Van der Walt, Christiaan Godlieb (1794 – 1854) 4
Van der Walt, Christina Hendrina (1824 – 1892) 12
Van der Walt, Elizabeth Johanna Maria (1869 – 1901) 8
Van der Walt, Elsie Adriana 4
Van der Walt, Frans Sarel Jacobus (1869 – 1891) 8
Van der Walt, Geele Andries (c. 1705 – 1757) 3
Van der Walt, Gerrit (1792 – c. 1819) 5
Van der Walt, Helena Petronella (1814 – 1856) 6
Van der Walt, Hendrik (c.1745 – ?) 3
Van der Walt, Hendrik Bernardus (1889 – 1921) 8
Van der Walt, Hester Lasya (Lucia) Johanna Susanna (1863 – ?) 8
Van der Walt, Jacoba Johanna (1908 – 1974) 15
Van der Walt, Jacobus Johannes (1874 – 1946) 15
Van der Walt, Jacobus Johannes (1900 – 1901) 15
Van der Walt, Jacobus Johannes (1916 – 1984) 15
Van der Walt, Jan (1847 – 1901) 7
Van der Walt, Jan Adriaan (1797 – ?) 4
Van der Walt, Jan Adriaan (1881 – 1948) 14
Van der Walt, Johanna Catharina (c. 1754 – 1840) 3, 10
Van der Walt, Johanna Maria (1767 – c. 1823) 11
Van der Walt, Johanna Maria (1777 – 1818) 4
Van der Walt, Johanna Maria Elizabeth (1861 – ?) 7
Van der Walt, Johanna Maria Elizabeth (c.1843 – 1861) 7
Van der Walt, Johanna Maria Sophia Dorothea (1893 – 1974) 15
Van der Walt, Johannes Hendrik (1771 – ?) 4
Persoon en leeftyd Hoofstuk
Van der Walt, Johannes Jacobus (1910 – 1976) 15
Van der Walt, Johannes Jacobus Petrus (1849 – 1907) 13
Van der Walt, Johannes Nicolaas (1792 – 1861) 4
Van der Walt, Johannes Petrus (1749 – 1825) 3
Van der Walt, Johannes Petrus (1773 – 1794) 4
Van der Walt, Johannes Petrus (1853 – 1925) 7
Van der Walt, Lasya Sophia (c. 1786 – 1839) 4
Van der Walt, Maria Cornelia (1892 – 1964) 8
Van der Walt, Maria Cornelia (1918 – 1972) 15
Van der Walt, Maria Elizabeth (1799 – ?) 5
Van der Walt, Maria Elizabeth (1811 – 1859) 6
Van der Walt, Maria Magdalena (1812 – 1871) 6
Van der Walt, Maria Magdalena Petronella (1818 – ?) 6
Van der Walt, Martha Johanna (1856 – 1928) 7
Van der Walt, Martha Johanna (1880 – 1902) 8
Van der Walt, Martha Johanna (1913 – 1977) 15
Van der Walt, Martha Magdalena (1789 – ?) 4
Van der Walt, Martha Magdalena (1790 – ?) 4
Van der Walt, Michiel Andries (1769 – 1799) 5
Van der Walt, Michiel Andries (1845 – ?) 7
Van der Walt, Michiel Andries 1813 – 1894) 6
Van der Walt, Michiel Andries Louis (c.1794 –1859) 5
Van der Walt, Nicolaas (1756 – c. 1811) 3
Van der Walt, Nicolaas Johannes (c.1873 – 1924) 8
Van der Walt, Petrus (1787 – 1859) 4
Van der Walt, Petrus Jacobus (1868 – 1947) 8
Van der Walt, Petrus Jacobus (c.1807 – 1887) 6
Van der Walt, Renske (c. 1746 – c. 1813) 3
Van der Walt, Sarel Jacob (1909 – 1962) 15
Van der Walt, Stephanus Tjaart (1816 – 1888) 7
Van der Walt, Stephanus Tjaart (1840 – 1901) 7
Van der Walt, Stephanus Tjaart (1861 – 1936) 8
Van der Walt, Stephanus Tjaart (1887 – 1964) 14
Van der Walt, Susanna Lasya (c. 1790 – 1816) 5
Van der Walt, Tjaardina Petronella (1883 – 1946) 8
Van der Walt, Tjaart (1802 – 1872) 4
Van der Walt, Tjaart (1748 – 1802) 4, 11
Van der Walt, Tjaart (1788 – c.1821) 6
Van der Walt, Tjaart Nicolaas (1792 – 1852) 5
Van der Walt, Tjaart Petrus (1838 – 1915) 8, 13
Van der Walt, Tjaart Petrus (1886 – 1945) 8
Van der Walt, Tjaart Petrus (1889 – 1961) 8
Van der Walt, Tjaart Petrus (1894 – 1986) 15
Van der Walt, Willem Nicolaas (1823 – 1863) 12
Van Heerden, Jacobus Nicolaas (1804 – 1880) 6
Van Jaarsveld, Hester Jacoba (c.1776 – c.1812) 11
Van Staden, Willem (1684 – c.1741) 9
Van Vreden, Johanna Aletta ( 1816 – ?) 4
Van Vuuren, Anna Catharina Jansen (1871 – 1889) 14
Van Wyk, Gerrit Johannes (1801 – 1859) 6
Van Wyk, Jan Harm(se) (1866 – ?) 8
Van Zyl, Anna Maria (1869 – 1901) 14
Van Zyl, Glaudina Maria Gezina (1909 – 1994) 15
Van Zyl, Maria Cornelia (1842 – 1872) 13
Venter, Adriana Johanna (1834 – 1887) 12
Venter, Adriana Johanna Petronella (1854 – 1932) 13
Venter, Aletta Sophia (1802 – 1867) 12
Venter, Aletta Sophia (1857 – 1914) 8, 13
Venter, Alida Johanna (1755 – 1835) 3
Venter, Andries Johannes Harm (1876 – 1950) 14
Venter, Andries Johannes Harm (c. 1871 – ?) 14
Venter, Andries Petrus Jacobus (1848 – 1933) 13
Venter, Anna Catharina (1820 – 1889) 7
Venter, Anna Catharina (1849 – 1921) 13
Venter, Anna Catharina (1881 – 1901) 14
Venter, Anna Cornelia (c.1742 – c.1823) 10
Venter, Anna Maria (1874 – 1939) 15
Venter, Anna Maria (c. 1876 – 1939) 14
Venter, Anna Martha (1750 – 1785) 4
Venter, Anna Sabina (c.1695/8 – c.1713) 9
Venter, Bonifacius (1692 – ?) 9
Venter, Bregje (1828 – 1915) 12
Venter, Charl Daniel (c. 1777 – ?) 11
Venter, Christina Magdalena (1819 – 1879) 12
Venter, Cornelia (c.1701 – c. 1746) 9
Venter, Daniel Jacobus (1884 – 1955) 14
Venter, Elisabeth Maria (1812 – 1869) 12
Venter, Floris Johannes (1824 – 1889) 7
Venter, Francois (c. 1694) 9
Venter, Francois (c. 1733 – ?) 10
Venter, Frederick Jacobus (1888 – 1955) 14
Venter, Frederik (1711 – ?) 9
Venter, Frederik (c.1738 – 1798?) 10
Venter, Heila Magdalena (1866 – 1902) 8
Venter, Hendrik (? – c. 1713) 9
Venter, Hercules (c.1750 – c.1811) 10
Venter, Hester (c.1749 – c. 1827) 3
Venter, Hester (c.1756 – c. 1830) 11
Venter, Hester Clasina (1868 – 1941) 13
Venter, Hester Hendrina (1894 – 1960) 14
Venter, Hester Sophia (1851 – 1931) 13
Venter, Jacob (c. 1767 – 1837) 11
Venter, Jacob (c.1736 – ?) 10
Venter, Jacob (c.1740 – ?) 10
Venter, Jacobus Johannes (1814 – 1889) 13
Venter, Jacobus Johannes (1844 – 1921) 13
Venter, Jacobus Johannes (1868 – 1947) 14
Venter, Jan (Johannes) (c.1744 – 1829) 3, 10
Venter, Jan Adriaan (1837 – ?) 13
Venter, Jan Adriaan (1779 – 1870) 12
Venter, Jan Adriaan (1799 – 1878) 12
Venter, Jan Adriaan (1858 – 1941) 13
Venter, Jan Adriaan (1879 – 1901) 14
Venter, Jan Adriaan (c.1730 – ?) 10
Venter, Jan Albert (1892 – 1901) 14
Venter, Jan Hendrik (c. 1709 – ?) 9
Venter, Jan Hendrik (c.1706 – ?) 9
Venter, Jan Hendrik (c.1723 – 1774) 10
Venter, Jan Ignatius (Engenaas) (1805 – 1873) 6
Venter, Jan Louis (c.1754 – ?) 11
Venter, Jeremia Jesaias (1823 – 1891) 12
Venter, Johanna (Anna) Maria (1792 – c. 1819) 5
Venter, Johanna Adriana (1834 – 1898) 12
Venter, Johanna Francina (1850 – 1878) 7
Venter, Johanna Maria (1883 – 1945) 14
Venter, Johanna Petronella (1831 – 1888) 12
Venter, Johanna Sophia (c.1731 – 1779) 10
Venter, Johannes Albertus (c. 1747 – ?) 3, 10
Venter, Johannes Anthonie (1860 – 1924) 13
Venter, Johannes Anthonie (1891 – 1962) 14
Venter, Johannes Hendricus (c. 1774 – c. 1796) 11
Venter, Kind (c. 1691) 9
Venter, Magdalena Maria (c.1762 – <1790) 11
Venter, Margaretha Johanna (1842 – 1903) 13
Venter, Margaretha Johanna Adriana (1816 – 1878) 12
Venter, Maria (c.1704 – 1770) 9
Venter, Maria Cornelia (1804 – 1885) 12
Venter, Maria Cornelia (1839 – 1897) 13
Venter, Maria Cornelia (1890 – 1957) 14
Venter, Maria Elizabeth (1771 – 1856) 4, 11
Venter, Maria Elizabeth (1887 – ?) 14
Venter, Martha (1803 – ?) 12
Venter, Martha (1865 – 1896) 13
Venter, Martha Brechje (c.1768 – ?) 11
Venter, Michiel Joseph (1851 – 1951) 13
Venter, Petronella (1862 – ?) 13
Venter, Petronella (c.1759 – ?) 11
Venter, Petrus (c.1726 – c.1789) 11
Venter, Petrus (Johannes) (1863 – 1935) 13
Venter, Petrus (Pieter) (1806 – 1877) 12
Venter, Petrus Albertus (c.1765 – <1824) 11
Venter, Petrus Carolus (1825 – ?) 12
Venter, Piet Petrus Coert (1858 – 1941) 13
Venter, Pieter (c. 1699 – c. 1758) 10
Venter, Pieter Johannes (1820 – 1899) 12
Venter, Pieter Johannes (1852 – 1854) 13
Venter, Roelof (1912 – 1985) 15
Venter, Sara Johanna Sophia (1817 – c.1839) 12
Venter, Sarel Daniel (1826 – 1895) 12, 13
Venter, Sarel Jacob (1847 – 1922) 14
Venter, Sarel Jacob (1872 – 1939) 14
Venter, Stephanus Petrus (1886 – ?) 14
Venter, Stephanus Petrus (1841 – 1913) 13
Venter, Wilhelmus Wouterus (c.1728 – 1802) 10
Vermaak, Anna Sophia Catharina (1860 – 1956) 13
Vermeulen, Willem H J S C (1898 – 1965) 15
Verschuur, Gysbert (c. 1671 – 1713) 9
Viljoen, Anna (c. 1678 – 1713) 9
Viljoen, Johannes (c.1735 – c.1811) 10
Vorster, Petrus Carolus (1832 – 1884) 12
Weidemann, Maria Charlotta (1827 – 1892) 12
Weyers, Johanna (c. 1724 – 1766) 3
Wolfswinkel, Elsbeth (1919 – 1986) 15