Inleiding

Inhoud

(Diagram)

Diagram van Jan en Martie Coetzee se voorouers

(Omslae)

Buiteblaaie en voorblaaie

(Vooraf)

Aanknopingspunte

(1.)

Oorsig oor Jan en Martie se voorouers in Suid-Afrika

(2.)

Brokkies oor, en geslagregisters van Jan se voorouers

(3.)

Brokkies oor, en geslagregisters van Martie se voorouers

(4.)

Stories van enkele Coetzee-voorouers
Dirk Coetzee (1655 – 1725)

(5.)

Stories van enkele Joubert-voorouers
Gideon Daniël Joubert (1795 – 1858)

(6.)

Jan en Martie Coetzee (née Joubert)

(Bylae A)

Uittreksel met name van lede uit die Notule-boek van die Oranje Debatsvereniging, Tak2, Schweizer-Reneke

Sekretaris:   Jan Coetzee (1876 – 1932, ± 56 j.)

(Bylae B)

Dokument oor Jopie Fourie.

Saamgestel deur Martie Coetzee (née Joubert) (1882 – 1967, ± 85 j.) – 1916

(Bylae C)

Gesinsregister van Johannes Petrus en Martha Margaretha Coetzee (née Joubert)

Opgestel deur Martie Coetzee (née Joubert) (1882 – 1967, ± 85 j.) – 1924

(Bylae D)

Begrafnisbrief van Johannes Petrus Coetzee 14.06.1876 : 15.10.1932 (± 56 j.)

Opgestel deur Martie Coetzee (née Joubert) (1882 – 1967, ± 85 j.) – 1924

(Bylae E)

Enkele grepe uit die lewe van Nicolaas Stephanus (Niklasie) Coetzee (1910 – 1918, 7½ j.)

Anna Martin (née Coetzee) – 2008

(Bylae F)

Uittreksel uit Notuleboek, Bethulie Gereformeerde Kerk, bl. 3-10

Skriba: Frans Joubert (1850 – 1889, ± 39 j.)

(Bylae G)

Dagboek, 1887 gedeelte

Gehou deur:  Frans Joubert (1850 – 1889, ± 39 j.)

(Bylae H)

Gesinsregister van Jan Johannes en Catharina Susanna Joubert (née van den Heever)

Opgestel deur:   Jan Joubert (1821 – 1901, ± 80 j.)
Versier deur:   Katrina Joubert (née van den Heever) (1825 – 1890, ± 65 j.)

(Bylae I)

So onthou ek ons familie

Mollie Mocke (née Coetzee) (1917 – 2010, ± 92½ j.)

(Bylae J)

Foto-album

Bronnelys

Argivale bronne; Digitale diskette; E-pos; Kaarte…

Persone-indeks

Algemene Indeks

Lys van persone waaroor stories geskryf is.

Persoon en leeftyd Hoofstuk
Persoon en leeftyd Hoofstuk